informace o souboru

Co je unsecapp.exe?

Skutečný soubor unsecapp.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Microsoft Windows je operační systém. Unsecapp.exe spustí proces, který slouží jako kanál pro synchronizaci informací mezi systémem a vzdáleným počítačem. Patří do komponenty Windows Management Instrumentation (WMI). Toto je základní kompo

Co je GSvr.exe?

Proces GSvr.exe ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako GEST Service pro správu programů patří k softwaru Energy Saver Advance B společnosti Giga-Byte Technology (www.gigabyte.com) nebo GIGABYTE UNITED INC (www.gigabyte.com). Popis: GSvr.exe není nezbytný pro operační systém Windows a způsobuje relativně málo problémů. GSvr.exe je umístě

Co je aswidsagenta.exe?

Opravdový soubor aswidsagenta.exe je softwarovou komponentou Avast Antivirus od Avast . Avast Antivirus je freeware bezpečnostní program, který chrání počítače před škodlivým softwarem, viry, trojskými koni a počítačovými červy. Aswidsagenta.exe je součástí Avast Behavior Shield, monitoru procesu v reálném čase. To může být zakázáno p

Co je CompatTelRunner.exe?

CompatTelRunner.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Microsoft Compatibility Telemetry patří do operačního systému Microsoft Windows společnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: CompatTelRunner.exe je důležitou součástí systému Windows, ale často způsobuje problémy. Soubor CompatTelRu

Co je QtWebEngineProcess.exe?

Opravdový soubor QtWebEngineProcess.exe je softwarovou komponentou Qt WebEngine od společnosti Qt . Qt WebEngine je webový prohlížeč určený pro vkládání webového obsahu do aplikací vytvořených pomocí Qt. QtWebEngineProcess.exe spustí Qt WebEngine. Nejedná se o požadovaný proces a může být zakázán, pokud je známo, že způsobuje problémy. Produkt WebEngine založený

Co je AGCInvokerUtility.exe?

Proces známý jako Adobe GC Invoker Utility patří do softwaru GC Invoker Utility společnosti Adobe Systems (www.adobe.com). Popis: AGCInvokerUtility.exe není nezbytný pro operační systém Windows a způsobuje relativně málo problémů. AGCInvokerUtility.exe je umístěn v podsložce "C: Soubory programů Společné soubory" - typicky C: Programové soubory (x86) Běžné soubory Adobe Adobe . Známé velikosti souborů

Co je trkwks.dll?

Skutečný soubor trkwks.dll je softwarovou součástí služby Distributed Link Tracking Service společnosti Microsoft Corporation . "Trkwks.dll" je systémová služba systému Microsoft Windows sídlící v "C: Windows 32", kterou lze spustit nebo zastavit z ovládacího panelu nebo jiných programů. Je to "Dist

Co je sedlauncher.exe?

Proces známý jako sedlauncher patří k softwaru Microsoft Windows Operating System společnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Sedlauncher.exe není nezbytný pro operační systém Windows a způsobuje relativně málo problémů. Soubor sedlauncher.exe je umístěn v podsložce "C: Program Files" (například C: Program Files rempl ). Známé velikosti so

Co je sedsvc.exe?

Proces známý jako sedsvc patří k softwaru Microsoft Windows Operating System společnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Sedsvc.exe není nezbytný pro operační systém Windows a způsobuje relativně málo problémů. Sedsvc.exe je umístěn v podsložce "C: Program Files" (např. C: Program Files

Co je AppVShNotify.exe?

AppVShNotify.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako AppVShNotify nebo Microsoft Application Virtualization Client Shell Notifier patří k softwaru Microsoft Application Virtualization (App-V) nebo Microsoft Application Virtualization nebo Microsoft Office (verze 365 Home Premium - en-us) společnosti Microsoft (www.microso

Co je instup.exe?

Skutečný soubor instup.exe je softwarovou komponentou Avast Free Antivirus od společnosti AVAST . Avast Free Antivirus je freeware bezpečnostní program, který chrání počítače před škodlivým softwarem, viry, trojskými koni a počítačovými červy. Instup.exe spouští instalační program a updater pro definici virů pro Avast Free Antivirus. To není zásadní proces

Co je HxTsr.exe?

HxTsr.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Microsoft Outlook Communications patří k softwaru Microsoft Office (verze 2016) nebo Mail and Calendar společnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: HxTsr.exe není nezbytný pro Windows a často způsobuje problémy. HxTsr.exe je umíst

Co je fontdrvhost.exe?

Fontdrvhost.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Usermode Font Driver Host patří k softwaru Microsoft Windows Operating System společnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Původní fontdrvhost.exe je důležitou součástí systému Windows a málokdy způsobuje problémy. Soubor fontdrvhos

Co je perfmon.exe?

Skutečný soubor perfmon.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Microsoft Windows je operační systém. Perfmon.exe spouští nástroj Sledování výkonu systému Windows, což je reálné využití pro měření výkonu systému. To nepředstavuje hrozbu pro vaše PC.Windows Performance Monitor

Co je csrss.exe?

Skutečný soubor csrss.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Microsoft Windows je operační systém. Runtime klientský server je část uživatelského režimu subsystému Windows. Csrss.exe je základní soubor systému Windows a nepředstavuje pro počítač žádné ohrožení. Klientský server Run-Time S

Co je atieclxx.exe?

Skutečný soubor atieclxx.exe je softwarovou součástí externích událostí AMD společnosti AMD . Atieclxx.exe je spustitelný soubor přidružený k nástroji ATI External Event Utility pro systém Windows, což je proces, který spravuje funkci ATI Hotkey. Soubory DLL ukládají data, kód a prostředky potřebné jedním nebo více programy, aby fungovaly správně. Toto není základní soubor

Co je playstv.exe?

Playstv.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Plays.tv Video Recorder od Raptr nebo Plays.tv Video Recorder patří k softwaru PlaysTV Plays.tv nebo Copyright © (verze 2018 Plays.tv, LLC). Popis: Playstv.exe není nezbytný pro operační systém Windows a způsobuje relativně málo problémů. Playstv.exe je u

Co je OfficeClickToRun.exe?

OfficeClickToRun.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Microsoft Office Click-to-Run nebo Microsoft Office Click-to-Run (SxS) nebo Microsoft Office Click-to-Run (PreSxS) patří do softwaru Microsoft Office (verze 365 - cz-us, 365 ProPlus - cz-us, 365 Business - cz-us, 365 Small Business Premium, 365 Home Premium - en-us, 365 ProPlus - es-es, 365 - ru -ru, 365 - nb-no) nebo Microsoft Office Professional Plus (verze 2016, 2013) nebo Microsoft Office Home a Student (verze 2013, 2016) nebo Microsoft Office Home and Business (verze 2013, 2016) nebo Microsoft OneNote Home a Stud

Co je atkexComSvc.exe?

Skutečný soubor atkexComSvc.exe je softwarovou součástí nástroje Asus Motherboard Utility společnosti ASUS . Nástroj ASUS Motherboard Utility je obslužný software, který udržuje BIOS a ovladače zařízení aktuální na počítačích ASUS. ACEngSvr.exe spouští komunikační procesy vyžadované pro spuštění nástroje ASUS Motherboard Utility. Nejedná se o zásadní proces sy

Co je ASHelper.exe?

Opravdový soubor ASHelper.exe je softwarovou komponentou AimerSoft Studio od AimerSoft Studio . AimerSoft Studio je sada nástrojů určených pro konverzi médií, vypalování disků a úpravy videa. ASHelper.exe spustí soubor pomocníka pro AimerSoft Studio. To není zásadní proces Windows a může být zakázána, pokud je známo, že vytvořit problems.AimerSoft Studio obsahu

Co je SetupHost.exe?

Proces známý jako Modern Setup Host patří do operačního systému Microsoft Windows společnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: SetupHost.exe není nezbytné pro operační systém Windows a způsobuje relativně málo problémů. SetupHost.exe je umístěn v podsložce "C:" - obvykle C: $ WINDOWS ~ BT zdroje nebo C: $ Windows ~ ~ WS zdroje . Známé velikosti sou

Co je Video.UI.exe?

Proces známý jako Video Application patří ke softwarové platformě Entertainment nebo Xbox LIVE ve Windows nebo Films & TV nebo Movies & TV společnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Video.UI.exe není nezbytné pro Windows a často způsobuje problémy. Video.UI.exe je umístěn v podsložce "C: Program Files" - normálně C: Programové soubory WindowsApps Microsoft.ZuneVideo_10.1804

Co je AvLaunch.exe?

Skutečný soubor AvLaunch.exe je softwarovou komponentou Avast Antivirus od společnosti Avast . Avast Antivirus je freeware bezpečnostní program, který chrání počítače před škodlivým softwarem, viry, trojskými koni a počítačovými červy. AvLaunch.exe spustí Avast Anti-virus. Toto je základní proces spojený s programem Avast Antivirus. Nejedná se o zásadní p

Co je CefSharp.BrowserSubprocess.exe?

Proces známý jako CefSharp.BrowserSubprocess patří do softwaru CefSharp nebo AOL Desktop Gold nebo Razer Cortex nebo Facebook Games Arcade nebo Alt1 Toolkit nebo Razer Synapse nebo Facebook Gameroom nebo Amazon Cloud Drive nebo TigerText Desktop Messenger nebo Play withSIX Windows klienta od CefSharp autorů. Pop

Co je dasHost.exe?

Skutečný soubor dasHost.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Microsoft Windows je operační systém. Nástroj DasHost.exe spouští hostitele poskytovatele rámce přidružení zařízení, který spojuje a páruje drátová i bezdrátová zařízení s operačním systémem Windows. Jedná se o základní soubor Win

Co je SearchUI.exe?

Skutečný soubor SearchUI.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Microsoft Windows je operační systém. Vyhledávací uživatelské rozhraní je proces, který je součástí nativního asistenta hledání společnosti Cortana. SearchUI.exe aktivuje vyhledávací uživatelské rozhraní asistenta hledání Microsoft Cortana. To nepředstavuje hrozbu pro

Co je rundll32.exe?

Skutečný soubor rundll32.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Microsoft Windows je operační systém. RunDLL je nástroj příkazového řádku systému Windows. a základní komponenta Windows. Toto je důležitá součást systému Windows a neměla by být odebrána, pokud není nalezena v adresáři jiném než "C: Windows" .Rundll32.exe umožňuje uživatelům

Co je IAStorIcon.exe?

Skutečný soubor IAStorIcon.exe je softwarová komponenta technologie Intel® Rapid Storage Technology (RST) společnosti Intel Corporation . Tato služba systému Windows zobrazí ikonu panelu nástrojů s vykřičníkem, pokud není spuštěna služba Intel® Rapid Storage Technology (RST) a zelená značka zaškrtnutí. Kliknutím na ikonu s

Co je igfxEM.exe?

IgfxEM.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako igfxEM Module patří k softwaru Intel® Common User Interface nebo igfxEm společnosti Intel (www.intel.com) nebo igfxEm. Popis: IgfxEM.exe není nezbytný pro Windows a často způsobuje problémy. IgfxEM.exe je umístěn v podsložce C: Windows 32 - hlavně C: Windows32 SystemStore FileRepository, ddd64.inf_amd64_463164d

Co je nvcontainer.exe?

Nvcontainer.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako NVIDIA Container patří k softwaru NVIDIA Container nebo NVIDIA LocalSystem Container nebo NVIDIA Drivers nebo NVIDIA Display Control Panel společnosti NVIDIA (www.nvidia.com). Popis: Nvcontainer.exe není nezbytný pro Windows a často způsobuje problémy. Nvcontainer

Co je WSHelper.exe?

WSHelper.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Wondershare Studio nebo Wondershare Helper Compact.exe patří k softwaru Wondershare Studio nebo Wondershare Helper Compact nebo Pinnacle Studio (verze 18 Add-Ons) od Wondershare. Popis: WSHelper.exe není nezbytný pro Windows a často způsobuje problémy. Soubor WSH

Co je AccelerometerSt.exe?

Skutečný soubor AccelerometerSt.exe je softwarovou součástí HP 3D DriveGuard od Hewlett-Packard . HP 3D DriveGuard je periferní hardwarové zařízení pro vybrané modely HP ProBook a EliteBook, které chrání pevný disk před otřesy a kapkami. AccelerometerSt.exe spustí proces na hlavním panelu systému 3D DriveGuard. Nejedná se o zásad

Co je DismHost.exe?

Skutečný soubor DismHost.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Windows je operační systém. Nasazení obrazu Správa a správa je nástroj příkazového řádku společnosti Microsoft, který je určen pro servis a přípravu obrázků Windows. DismHost.exe je hostitelský soubor

Co je mbamtray.exe?

Opravdový soubor mbamtray.exe je softwarovou součástí Malwarebytes od Malwarebytes . Malwarebytes je nástroj pro detekci a odstranění škodlivého softwaru. Mbamtray.exe spustí proces, který řídí funkce zásobníku programu. To není požadovaný proces a může být bezpečně disabled.Malwarebytes je malware odstranění software, který je navržen tak, aby odstranit nepříjemné ad-ware a panely nástrojů. Je kompatibilní s několika oper

Co je HostAppServiceUpdater.exe?

HostAppServiceUpdater.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Host App Service Updater patří k softwaru Lenovo App Explorer nebo App Explorer nebo Host App Service Updater nebo Host App Service nebo Life App Explorer od SweetLabs nebo Pokki. Popis: HostAppServiceUpdater.exe není nezbytný pro Windows a často způsobuje problémy. Soubor Hos

Co je taskeng.exe?

Skutečný soubor taskeng.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Microsoft Windows je operační systém. Taskeng.exe spustí službu Plánovač úloh, nástroj pro sledování úloh, který patří do operačních systémů Windows Vista / 7/8/10. Jedná se o skutečný proces a nezpůsobuje žádné škody na vašem počítači. Služba Plánovač úloh je navržena tak

Co je MSASCuiL.exe?

MSASCuiL.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces označovaný jako ikona oznámení programu Windows Defender patří do operačního systému Microsoft Windows společnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Původní MSASCuiL.exe od společnosti Microsoft je důležitou součástí systému Windows, ale často způsobuje problémy. Soubor MSASCuiL.exe je

Co je EasyAntiCheat.exe?

Skutečný soubor EasyAntiCheat.exe je softwarovou součástí EasyAntiCheat od EasyAntiCheat . EasyAntiCheat je anti-cheat služba pro online hry pro více hráčů. EasyAntiCheat.exe spouští základní proces aplikace EasyAntiCheat. Toto není požadovaná služba systému Windows a může být zakázána. Zakázáním této funkce

Co je CiscoVideoGuardMonitor.exe?

Skutečný soubor CiscoVideoGuardMonitor.exe je softwarovou součástí Cisco VideoGuard společnosti Cisco . Služba Cisco VideoGuard je služba digitálního šifrování pro video vysílání. CiscoVideoGuardMonitor.exe spustí proces, který je přidružen k aplikaci Cisco VideoGuard. Nejedná se o důležitou součást systému Windows a může být zakázána, pokud není vyžadována.Cisco VideoGuard byl původně vyvi

Co je aswidsagent.exe?

Aswidsagent.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Avast Behavior Shield nebo AVG Software Analyzer patří k softwaru Avast Free Antivirus nebo AVG Internet Security společnosti AVAST Software (www.avast.com) nebo společnosti AVAST Software sro nebo AVG Technologies CZ, sro (www.freeavg.

Co je powershell.exe?

Skutečný soubor powershell.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Microsoft Windows je operační systém. PowerShell je konfigurační management a rámec pro automatizaci úloh od společnosti Microsoft. Powershell.exe je spustitelný soubor spojený s PowerShell a nepředstavuje hrozbu pro uživatele. PCs.PowerShell je

Co je APSDaemon.exe?

Skutečný soubor APSDaemon.exe je softwarová komponenta Apple Application Support společnosti Apple . APSDaemon.exe je spustitelný soubor, který patří do Apple Application Support, což je program, který je nutný pro synchronizaci zařízení přes iTunes. To není zásadní proces Windows a může být zakázána, pokud je známo, že vytvořit problémy. Aplikační podpora Podpora

Co je Discord.exe?

Skutečný soubor Discord.exe je softwarovou součástí Discord by Discord . Discord je freewarový multiplatformový VoIP program oblíbený u online herních komunit. Discord.exe spustí nesouhlas. Nejedná se o kritickou Windows aplikaci a může být odstraněna nebo odinstalována, pokud je známo, že způsobuje problémy. Klient, původně vyd

Co je iusb3mon.exe?

Skutečný soubor iusb3mon.exe je softwarová komponenta Intel® USB verze 3.0 eXtensible Host Controller od společnosti Intel Corporation . Monitor Intel® USB 3.0 (iusb3mon.exe) v ovladači USB 3.0 eXtensible Host Controller je služba na pozadí systému Windows, která monitoruje stav Plug and Play všech portů USB a generuje upozornění na vyskakovací okna. Je volitelné a

Co je AvastSvc.exe?

Skutečný soubor AvastSvc.exe je softwarovou součástí Avast Free Antivirus od společnosti AVAST . Avast Free Antivirus je freeware bezpečnostní program, který chrání počítače před škodlivým softwarem, viry, trojskými koni a počítačovými červy. AvastSvc.exe je základní proces, který spouští Avast Free Antivirus. To není zásadní proces Win

Co je DellDataVault.exe?

Skutečný soubor DellDataVault.exe je softwarovou součástí střediska podpory společnosti Dell společnosti Dell . Dell Data Vault je součástí Centra podpory společnosti Dell, který shromažďuje informace o stavu systému, výkonu a prostředí týkající se aplikací navržených společností Dell. DellDataVault.exe spouští

Co je ACMON.exe?

Skutečný soubor ACMON.exe je softwarovou součástí softwaru ASUS Splendid Video od společnosti ATK (ASUSTeK Computer Inc.) . Acmon.exe je hlavní spustitelný soubor, který se používá ke spuštění programu ASUS Splendid Video, který je součástí programu ASUS Splendid Video Enhancement Technology. Nejedná se o zákl

Co je Microsoft.Photos.exe?

Originální soubor Microsoft.Photos.exe je softwarová komponenta Microsoft Photos společnosti Microsoft . Microsoft Photos je základní software pro manipulaci a prohlížení obrázků. Microsoft.Photos.exe spouští Microsoft Photos. Jedná se o opravdový proces.Microsoft Photos je editor videoklipů, aplikace pro sdílení fotografií a prohlížeč obrázků, který je součástí operačních systémů Windows 8 a 10. Tento nástroj lze také použít

Co je runSW.exe?

Skutečný soubor runSW.exe je softwarová komponenta Realtek Wireless LAN Utility od společnosti Realtek . Realtek Wireless LAN Utility je sada nástrojů pro konfiguraci a kompatibilitu, která usnadňuje komunikaci mezi kartami Realtek Wireless LAN a operačním systémem. RunSW.exe spustí proces, který vynutí připojení USB3.0 nebo 2.0. To

Co je MpSigStub.exe?

Skutečný soubor MpSigStub.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Windows je operační systém. Automatické aktualizace systému Windows jsou programy společnosti Microsoft, které automaticky stahují a instalují aktualizace. MPSigStub.exe je instalační soubor aplikace Microsoft Installer, který se používá spolu s automatickými aktualizacemi systému Windows. Toto je skutečný proce

Co je RAVBg64.exe?

Skutečný soubor RAVBg64.exe je softwarovou součástí ovladače Realtek High Definition Audio Driver společnosti Realtek Semiconductor . RAVBg64.exe je hlavní proces za zvukovým ovladačem Realtek. Nejedná se o základní soubor systému Windows a nezpůsobuje žádné problémy. Je vždy umístěn v podsložce "C: Program Files". Byly zaznamenány zprá

Co je ltcmClient.exe?

Skutečný soubor ltcmClient.exe je softwarovou součástí programu PowerENGAGE společnosti Aviata, Inc. Proces "ltcmClient.exe", vyvinutý společností Leader Technologies Inc. z Albuquerque, NM, USA, poskytuje zákazníkům společnosti Leadertech (společnosti zabývající se spotřebitelskými produkty, včetně výrobců počítačů Dell a Lenovo, Barnes & Noble a další), obousměrnou komunikaci se spotřebiteli. prostřednictvím dedikovaných

Co je ctfmon.exe?

Skutečný soubor ctfmon.exe je softwarovou součástí sady Microsoft Office společnosti Microsoft . Microsoft Office je řada klientského a serverového softwaru. Ctfmon.exe se používá k aktivaci panelu jazyků v sadě Microsoft Office a je zcela bezpečný pro vaše PC. Microsoft Office je řada serverového a klientského softwaru, který byl poprvé vydán v roce 1988. Dodává se s několika

Co je RTFTrack.exe?

Skutečný soubor RTFTrack.exe je softwarovou součástí produktu Lenovo Easy Camera společnosti Realtek . Lenovo Easy Camera je firmware vyvinutý firmou Realtek, který umožňuje funkčnost webové kamery pro webové kamery Lenovo. RTFTrack.exe je proces, který používá algoritmy sledování tváře pro software pro rozpoznávání obličeje. Nejedná se o základní p

Co je agree.exe?

Skutečný soubor file.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Microsoft Windows je operační systém. Consent.exe je soubor, který spouští uživatelské rozhraní pro řízení uživatelských účtů (UAC), vrstvu autorizace pro systém Windows. Jedná se o skutečný a bezpečný proces. Řízení uživatelských účtů (U

Co je appnhost.exe?

Appnhost.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Native Host for Apps patří do aplikace AppNHost společnosti Mixesoft Project. Popis: Appnhost.exe není nezbytný pro Windows a často způsobuje problémy. Appnhost.exe je umístěn v podsložce složky profilu uživatele nebo někdy v podsložce "C: Program Files" - obecně C: Uživatelé JMÉNO AppData Místní Mixesoft AppNHost nebo C: Uživatelé USERNAME Místní nastavení Data aplikace Mixesoft AppNHost Velikost souboru ve Windows 10/8/7 / XP je 453, 176 bytů. Nejedná se o systémový soubor

Co je WsAppService.exe?

WsAppService.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Wondershare AppService nebo Wondershare Passport patří k softwaru Wondershare App Framework nebo Wondershare Application Framework Service by Wondershare. Popis: WsAppService.exe není nezbytný pro Windows a často způsobuje problémy. WsAppServi

Co je GyStation.exe?

GyStation.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Gyazo Station nebo GyStation patří k softwaru Gyazo Station nebo Nota by Nota. Popis: GyStation.exe není nezbytný pro Windows a často způsobuje problémy. GyStation.exe je umístěn v podsložce "C: Program Files (x86)" - většinou C: Program Files (x86) Gyazo . Známé velikosti

Co je mrt.exe?

Skutečný soubor mrt.exe je softwarovou součástí systému Windows společnosti Microsoft . Mrt.exe je hlavní spustitelný soubor používaný ke spuštění nástroje Microsoft Removal Tool. Nejedná se o základní proces Windows, ale měl by být odstraněn pouze v případě, že způsobuje problémy. Nástroj Microsoft Removal

Co je KillerService.exe?

KillerService.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Qualcomm Atheros Killer Network Service nebo služba Killer Network Service patří k softwaru Qualcomm Atheros Network Manager nebo Killer Network Manager společnosti Qualcomm Atheros nebo Rivet Networks. Popis: KillerService.exe není

Co je fmapp.exe?

Fmapp.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako FMAPP Aplikace patří do softwaru Fortemedia nebo Realtek Audio Driver s vysokým rozlišením nebo aplikace FMAPP nebo Forte Config společnosti Fortemedia (www.fortemedia.com). Popis: Fmapp.exe není nezbytný pro Windows a často způsobuje problémy. Fmapp.exe je u

Co je mscoree.dll?

Proces známý jako Microsoft .NET Runtime Execution Engine patří k softwaru Microsoft .NET Framework (verze 4 Client Profile, 4 Client) nebo operačnímu systému Microsoft Windows společnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: Mscoree.dll není nezbytné pro operační systém Windows a způsobuje relativně málo problémů. Soubor mscoree.d

Co je raptr.exe?

Proces Raptr.exe ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Raptr Desktop App nebo Raptr Client patří k softwaru Raptr společnosti Raptr. Popis: Raptr.exe není nezbytný pro Windows a často způsobuje problémy. Soubor raptr.exe se nachází v podsložce "C: Program Files (x86)" (obvykle C: Program Files (x86) Raptr nebo C: Program Files (x86) Raptr Inc Raptr. . Známé veliko

Co je wermgr.exe?

Skutečný soubor wermgr.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Microsoft Windows je operační systém. Zprávy o chybách systému Windows jsou správcem zpráv o selhání operačního systému Windows. Wermgr.exe spouští software pro hlášení chyb a nepředstavuje hrozbu pro váš počítač. Správce chyb systému Windows

Co je acwebbrowser.exe?

Skutečný soubor acwebbrowser.exe je softwarovou komponentou společnosti Maya společnosti Autodesk . Maya je 3D počítačová grafika animace a renderovací software. Acwebbrowser.exe spustí obslužný program prohlížeče, který uživateli umožňuje přístup k webovým stránkám prostřednictvím Maya. Toto není kritická součá

Co je cmd.exe?

Skutečný soubor cmd.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Microsoft Windows je operační systém. Cmd.exe spustí příkazový řádek, interpret příkazového řádku pro Windows. Jedná se o systémovou součást a měla by být odstraněna nebo zakázána, pokud to není nezbytně nutné. Příkazový řádek systému Windows

Co je LCore.exe?

Skutečný soubor LCore.exe je softwarovou součástí softwaru Logitech Gaming Software společnosti Logitech . "Lcore.exe", Logitech Gaming Framework, je primární spustitelný software Logitech Gaming Software, který je dodáván se všemi klávesami G-Series, gamepady a herními myšmi. Konfiguruje a

Co je wsc_proxy.exe?

Opravdový soubor wsc_proxy.exe je softwarovou komponentou Avast Antivirus od Avast . Avast Antivirus je freeware bezpečnostní program, který chrání počítače před škodlivým softwarem, viry, trojskými koni a počítačovými červy. Wsc_proxy.exe spustí proces, který přesměruje veškerý internetový provoz Avast prostřednictvím služby proxy. Toto je základní proces sp

Co je XtuService.exe?

XtuService.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako XtuService patří k softwaru Intel® Extreme Tuning Utility nebo MSI Intel Extreme Tuning Utility společnosti Intel® (www.intel.com). Popis: XtuService.exe není nezbytný pro operační systém Windows a způsobuje relativně málo problémů. XtuService.exe je

Co je WebHelper.dll?

Proces známý jako TODO: Popis souboru nebo pomocný objekt prohlížeče IE patří k softwaru TODO: Název produktu nebo HP Web Helper nebo HP eHelp od společnosti TODO: Název společnosti nebo Hewlett-Packard (www.hp.com). Popis: WebHelper.dll není nezbytný pro Windows a často způsobuje problémy. WebHelper.dll j

Co je LogiLDA.dll?

Proces známý jako Logitech Download Assistant patří k softwaru Logitech Download Assistant společnosti Logitech (www.logitech.com). Popis: LogiLDA.dll není nezbytný pro operační systém Windows a způsobuje relativně málo problémů. LogiLDA.dll je umístěn ve složce C: Windows System32. Známé velikosti

Co je Adobe CEF Helper.exe?

Opravdový soubor Adobe CEF Helper.exe je softwarová součást Adobe Creative Cloud společnosti Adobe Systems . Adobe Creative Cloud je soubor softwarových nástrojů vyvinutých společností Adobe pro editaci videa, grafický design, fotografie, vývoj webových aplikací a cloudové služby. Adobe CEF Helper.exe je pomocný m

Co je BrYNSvc.exe?

Skutečný soubor BrYNSvc.exe je softwarová součást programu Brother Printer Status Monitor společnosti Brother . Nástroj Brother Printer Status Monitor je nástroj, který zobrazuje stav tiskárny a hladiny inkoustu. BrYNSvc.exe je proces, který je spojen se softwarem „Brother's Instant Explorer“, který je součástí programu Brother Printer Status Monitor. Nejedná se o zása

Co je aprp.exe?

Skutečný aprp.exe soubor je softwarová komponenta APRP od ASUSTeK . Aprp.exe je spustitelný soubor, který je součástí Programu registrace produktu ASUS, aplikace určená ke sledování registrovaného softwaru Asus instalovaného v počítači. Nejedná se o zásadní proces pro Windows a může být zakázán, pokud je známo, že vytváří problémy. Program registrace produktu A

Co je igfxtray.exe?

Skutečný soubor igfxtray.exe je softwarová komponenta Intel® Common User Interface od společnosti Intel Corporation . Tento proces Intel je nainstalován jako součást jejich grafického ovladače Media Accelerator, který je dodáván spolu s ovladači Windows pro grafické karty Intel a nVidia. Zobrazí ikonu

Co je wscript.exe?

Skutečný soubor wscript.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Windows je operační systém. Hostitel Windows Script je služba, která poskytuje skriptovací schopnosti pro operační systémy Windows. Wscript.exe je pověřen prováděním souborů VBScript a nezpůsobuje žádné poškození počítače. Dříve pojmenovaný Windows Scr

Co je winsat.exe?

Skutečný soubor winsat.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Windows je operační systém. Opatření nástroje pro hodnocení systému Windows je nástroj pro hodnocení výkonu. WinSAT.exe spustí nástroj WinSAT a nezpůsobí žádné poškození počítače. Přístupné z ovládacího panel

Jak odstranit virus AutoKMS

AutoKMS.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako AutoKMS nebo Office 2010 KMS aktivace při spuštění patří k softwaru AutoKMS nebo Windows Loader společnosti Microsoft (www.microsoft.com). Popis: AutoKMS.exe není nezbytné pro operační systém Windows a způsobuje relativně málo problémů. AutoKMS.exe je umíst

Co je EEventManager.exe?

EEventManager.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako aplikace EEventManager nebo aplikace EEventManager MFC patří do softwaru Epson Event Manager nebo aplikace EEventManager nebo Epson Copy Utility společnosti SEIKO EPSON CORPORATION (www.epson.com). Popis: EEventManager.exe nen

Co je AdobeIPCBroker.exe?

Skutečný soubor AdobeIPCBroker.exe je softwarovou součástí Adobe Creative Cloud společnosti Adobe . Adobe Creative Cloud je soubor softwarových nástrojů vyvinutých společností Adobe pro editaci videa, grafický design, fotografie, vývoj webových aplikací a cloudové služby. AdobeIPCBroker.exe spouští proce

Co je PIconStartup.exe?

Skutečný soubor PIconStartup.exe je softwarová komponenta součástí Intel® Management Engine Components společnosti Intel Corporation . Spouštěcí nástroj Ikona ochrany osobních údajů spouští klient služby Ochrana osobních údajů. Obě jsou Intel® Management Engine Components (v aplikaci Intel® Management and Security Status (IMSS)), která zpracovává interakce operačního systému Windows s technologií Intel® Active Management Technology (AMT). Musí být také k dispozici tech

Co je PresentationFontCache.exe?

Skutečný soubor PresentationFontCache.exe je softwarovou komponentou Microsoft .NET Framework společnosti Microsoft Corporation . "PresentationFontCache.exe" je společnost Microsoft Corporation, služba Windows z Windows Presentation Foundation (WPF), grafický podsystém verze 3.0 rozhraní Windows .NET Fra

Co je TiltWheelMouse.exe?

TiltWheelMouse.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako pximouse patří software pximouse společnosti Pixart Imaging. Popis: TiltWheelMouse.exe není nezbytný pro Windows a často způsobuje problémy. Soubor TiltWheelMouse.exe je umístěn ve složce C: Windows System32 nebo někdy v podsložce "C: Program Files" nebo v podsložce C: Windows System32. Velikost souboru

Jak odebrat virus SppExtComObjPatcher

Proces neobsahuje žádné informace o společnosti. Popis: SppExtComObjPatcher.exe není nezbytný pro operační systém Windows a způsobuje relativně málo problémů. SppExtComObjPatcher.exe je umístěn v neurčené složce. Velikost souboru na Windows 10/8/7 / XP je 0 bytů. SppExtComObjPatcher.exe je soubor bez i

Co je GFNEXSrv.exe?

GFNEXSrv.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako GFNEXSrv patří k softwaru ATK Generic Function Service nebo ke službě Toshiba Password Utility nebo GFNEX Service nebo TOSHIBA Password Utility nebo Lenovo_ATK_Package nebo Toshiba Book Place společnosti PEGATRON CORPORATION (www.pegatronc

Co je iexplore.exe?

Skutečný soubor iexplore.exe je softwarovou součástí Windows Internet Explorer společnosti Microsoft . Internet Explorer je internetový prohlížeč vyvinutý společností Microsoft. Iexplore.exe je instalační soubor aplikace Internet Explorer a nepředstavuje hrozbu pro váš počítač. Aplikace Internet Explorer, vyvinutá společností Microsoft, je řada grafických webových prohlížečů, které jsou součástí řady operačních systémů Windows. Je to jeden z nejpoužívanějších webový

Co je backgroundTaskHost.exe?

Skutečný soubor backgroundTaskHost.exe je softwarovou komponentou společnosti Cortana společnosti Microsoft . Cortana je virtuální asistent pro operační systém Windows. BackgroundTaskHost.exe je soubor, který spouští nástroj Hostitel úloh na pozadí, standardní proces systému Windows. Toto je základn

Co je HPWuSchd.exe?

Skutečný soubor HPWuSchd.exe je softwarovou součástí tiskáren a skenerů HP společnosti Hewlett-Packard . Tiskárny a skenery HP vytvářejí zobrazení grafiky nebo textu na fyzických médiích a skenují fyzické obrázky nebo text a převádějí je na digitální reprezentace. HPWuSchd.exe je soubor, který je nainstalován vedle tiskáren, skenerů nebo multifunkčního hardwaru vyráběného společností HP. Tento proces aktualizuje software

Co je CDASrv.exe?

Skutečný soubor CDASrv.exe je softwarovou součástí Samsung Easy Printer Manager společnosti Samsung . Samsung Easy Printer Manager je sada pro správu tiskáren. CDASrv.exe spouští modul Common Desktop Agent Server, proces, který je přidružen k programu Easy Printer Manager. Nejedná se o zásadní proces Windows a může být zakázána, pokud je známo, že vytvoří problémy. Samostatný správce tiská

Co je AvastUI.exe?

Opravdový soubor AvastUI.exe je softwarovou komponentou Avast Free Antivirus od společnosti AVAST . Avast Free Antivirus je freeware bezpečnostní program, který chrání počítače před škodlivým softwarem, viry, trojskými koni a počítačovými červy. AvastUI.exe spouští uživatelské rozhraní pro Avast Free Antivirus. To není zásadní proces

Co je ISUSPM.exe?

Skutečný soubor ISUSPM.exe je softwarovou součástí softwaru FlexNet Connect by Flexera . "ISUSPM.exe" je Plánovač aktualizace softwaru Flexera. Nainstaluje se se softwarem jiných výrobců, pokud FlexShell InstallShield zahrnoval volitelné sestavení FlexNet Connect při vytváření jeho instalace. (Mnoho vydavat

Co je GoogleUpdate.exe?

Opravdový soubor GoogleUpdate.exe je softwarovou komponentou Google Updater společnosti Google . GoogleUpdate.exe je spustitelný soubor, který spouští Google Updater, systém správy balíčků, který stáhne, nainstaluje, odstraní a automaticky aktualizuje aplikace Google. Nejedná se o kritickou součást systému Windows a měla by být odstraněna, pokud je známo, že způsobuje problémy. Služba Google Updater b

Co je msfeedssync.exe?

Skutečný soubor msfeedssync.exe je softwarovou součástí aplikace Internet Explorer společnosti Microsoft . Internet Explorer je grafický webový prohlížeč vyvinutý společností Microsoft. Msfeedssync.exe spustí úlohu Microsoft Feeds Synchronization úkol aktualizovat kanály RSS v aplikaci Internet Explorer a nepředstavuje hrozbu pro váš počítač. Vyvinutý společností M

Co je Lenovo.Modern.ImController.exe?

Originální soubor Lenovo.Modern.ImController.exe je softwarová komponenta Lenovo System Interface Foundation od Lenovo . Lenovo System Interface Foundation je podpůrný software. Lenovo.Modern.ImController.exe je spojen s tímto rámcem podpory a nezpůsobuje žádné ohrožení vašeho počítače. Lenovo System I

Co je NVIDIA Web Helper.exe?

Proces známý jako služba NVIDIA Web Helper Service patří k softwaru Node.js nebo ovládacímu panelu NVIDIA Display Control Panel od společnosti Node.js. Popis: NVIDIA Web Helper.exe není nezbytný pro Windows a často způsobuje problémy. Soubor NVIDIA Web Helper.exe je umístěn v podsložce "C: Program Files (x86)" (např. C: Program File

Co je ntvdm.exe?

Skutečný soubor ntvdm.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Windows je operační systém navržený společností Microsoft ke spuštění osobních počítačů. Ntvdm.exe je soubor, který provádí součást NT Virtual DOS počítače WINDOWSNT a nepředstavuje hrozbu pro vaše PC.Windows je řada grafických oper

Co je adb.exe?

Adb.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Lenovo PhoneCompanion nebo HTC Sync Manager nebo Universal Adb Driver nebo Lenovo Yoga PhoneCompanion nebo HTC Sync nebo Uni-Android Tool Beta Test (verze 6.00) nebo Syncios Data Transfer nebo Side Sync patří do softwaru Syncios nebo Lenovo PhoneCompanion nebo Android SDK Tools nebo MEmu nebo Wondershare MobileGo pro Android nebo Universal Adb Driver nebo Lenovo Yoga PhoneCompanion nebo verze KOPLAYER Pro nebo Kingo ROOT nebo ASUS PC Link nebo HTC Sync nebo Andy OS nebo Maxthon Cloud Browser nebo Adobe Creative Suite (verze 6 Mast

Co je SkypeBrowserHost.exe?

SkypeBrowserHost.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Skype Browser Host patří do programu Skype společnosti Skype Technologies (www.skype.com). Popis: SkypeBrowserHost.exe není pro Windows nezbytný a často způsobuje problémy. SkypeBrowserHost.exe je umístěn v podsložce "C: Program Files (x86)" - obvykle C: Program Files (x86) Skype Browser . Známé velikost

Co je sihost.exe?

Skutečný soubor sihost.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Microsoft Windows je operační systém. Shell Infrastructure Host je základní komponenta Windows. Sihost.exe spustí hostitele infrastruktury Shell. Toto je důležitá součást systému Windows a neměla by být odstraněna. Hostitel systému Win

Co je WavesSvc64.exe?

WavesSvc64.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Waves MaxxAudio Service Application patří k softwaru Maxx Audio Installer nebo Realtek Audio Driver od společnosti Waves Audio. Popis: WavesSvc64.exe není nezbytný pro Windows a často způsobuje problémy. Soubor WavesSvc64.exe je umíst