Co je regedit.exe?

Skutečný soubor regedit.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Windows je operační systém. Editor registru je nástroj, který slouží k úpravě registru systému Windows. Regedit.exe otevře okno Editor registru v operačních systémech 3.1 / 95 a nezpůsobí žádné problémy s vaším PC.Registry Editor je program,

Co je AppleMobileDeviceService.exe?

Skutečný soubor AppleMobileDeviceService.exe je softwarová komponenta podpory mobilního zařízení od společnosti Apple . AppleMobileDeviceService.exe je spustitelný soubor, který patří do Apple Mobile Device Support, což je program, který je nutný pro synchronizaci zařízení přes iTunes. Nejedná se o zákl

Co je runonce.exe?

Skutečný soubor runonce.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Windows je operační systém. Nástroj Microsoft Run Once Wrapper nainstaluje ovladače a služby při spuštění, když je počítač zapnutý nebo restartován. Runonce.exe je soubor, který při spuštění spustí Run Once Wrapper a nepředstavuje hrozbu pro váš PC. Oznámil Bill Gates 10. listopa

Co je rdpclip.exe?

Skutečný soubor rdpclip.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Windows je operační systém. Schránka vzdálené plochy umožňuje uživatelům spravovat sdílenou schránku mezi vzdálenou pracovní plochou a vzdáleným hostitelem. Rdpclip.exe je soubor, který otevírá schránku vzdálené plochy, a způsobuje problémy s PC.Remote Schránka je nástroj Win

Co je zlib.dll?

Skutečný soubor zlib.dll je softwarová komponenta zlib od zlib . Zlib.dll je soubor DLL (dynamická knihovna) spojený s zlib, softwarová knihovna používaná pro kompresi dat. Soubory DLL ukládají data, kód a prostředky potřebné jedním nebo více programy, aby fungovaly správně. První verze zlib zpřístupněná veřejnosti, verze 0.9, byla vydána 1. května

Co je ShellExperienceHost.exe?

Skutečný soubor ShellExperienceHost.exe je softwarovou součástí systému Microsoft Windows společnosti Microsoft . Windows je operační systém. ShellExperienceHost.exe spustí komponentu Shell Experience Host, komponentu Windows, která umožňuje integraci univerzálních aplikací s prostředí Windows Shell. Jedná se o známý

Co je PresentationFontCache.exe?

Skutečný soubor PresentationFontCache.exe je softwarovou komponentou Microsoft .NET Framework společnosti Microsoft Corporation . "PresentationFontCache.exe" je společnost Microsoft Corporation, služba Windows z Windows Presentation Foundation (WPF), grafický podsystém verze 3.0 rozhraní Windows .NET Fra

Co je Soluto.exe?

Soluto.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Soluto Anti-Frustration Software patří k softwaru Soluto nebo Soluto Anti-Frustration Software od Soluto (www.soluto.com). Popis: Soluto.exe není nezbytný pro Windows a často způsobuje problémy. Soubor Soluto.exe je umístěn v podsložce "C: Program Files" (většinou C: Program Files Soluto ). Známé velikosti

Co je tv_x64.exe?

Tv_x64.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako TeamViewer (verze 11, 10, 8) patří k softwaru TeamViewer společnosti TeamViewer GmbH (www.teamviewer.com). Popis: Tv_x64.exe není nezbytný pro operační systém Windows a způsobuje relativně málo problémů. Soubor tv_x64.exe je umístěn v

Co je launcher.exe?

Launcher.exe proces ve Správci úloh systému Windows Proces známý jako Opera Internet Browser nebo Uniblue Launcher nebo VistaLauncher nebo J2SE Runtime Environment (verze 5.0 Update 5, 5.0 Update 6) nebo Acer Assist Launcher nebo OEAPI Launcher nebo PS QL Launcher nebo War Thunder Launcher nebo Blizzard Launcher patří k softwarové soft si myslí, Launcher nebo Opera stabilní nebo Dell DataSafe místní zálohování nebo Uniblue SpeedUpMyPC (verze 2009) nebo Uniblue RegistryBooster nebo Protector Suite QL nebo World of Warcraft nebo J2SE Runtime prostředí nebo Acer Assist nebo War Thunder nebo livePC